CSV-Nationalkongress

CSV-Nationalkongress

Flott Andréck vun engem spannende Wahlkongress, op deem de Marc Spautz zum neie Parteipresident gewielt an de Laurent Zeimet als Generalsekretär bestätegt gouf. Déi nei CSV-Vizepresidenten sinn Martine Hansen a Françoise Hetto-Gaasch. Als Trésorier gouf de Georges Heirendt erëmgewielt.