Hutt dir schon eis Wahlplakaten gesinn déi durch ganz Diddeleng opgestallt sinn?