Butschebuerger Buergfest den 10 an 11 September 2011

CSV Kandidatinnen an Kandidaten mechen sech den Weekend zu Butschebuerg-Diddeleng um Buergfest ënnert Vollek.